Vem blev Årets Projektledare 2023?

Den 17 november samlade branschexperter, entusiaster och framstående projektledare för en förmiddag fylld av insiktsfulla föreläsningar och nätverksmöjligheter.
Det förbereddes för en förmiddag fylld med kunskap och inspiration på Projektnäring 2023. Deltagarna fick hänga med när de första stegen togs mot den spännande resan och strålkastarljuset riktades mot de tre enastående individerna som hade nominerats till utmärkelsen ”Årets Projektledare 2023”.

———

Mikael Hemmingsen

Mikael är nominerad för sin roll som projektledare i uppförandet av Mathems nya logistikanläggning, Customer Fullfilment Center, i södra Stockholm. Ett projekt som han arbetat med sedan 2018.

Mathems CFC är på 36 000 m2 i två plan samt ett fristående p-hus för distributionsfordon. Anläggningen består av 4 temperaturzoner och har en komplex automation. Härifrån plockas och distribueras kundorders till Stockholmsregionen. På taket finns Stockholms Stads största solcellsanläggningen, och fastigheten har som första logistikanläggning i Sverige erhållit den högst nivån Guld i hållbarhetscertifieringen Miljöbyggnad. Målet med projektet var att skapa en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö, ett stort fokus på hållbarhet samt skapa förutsättningar för en effektiv lagerdrift. Det är en komplex anläggning belägen på en utmanade tomt, vilket gjorde att planerings- och projekteringsarbetet fick ändras vid flera tillfällen. I tillägg löpte projektet under en pandemi, vilket i sig var en utmaning ur flera aspekter.

I arbetet med visionen har projektledaren varierat sitt sätt att bjuda in till deltagande, stärka kommunikationen samt för att konkretisera och synliggöra nya och innovativa idéer. Dessutom fanns det ett fantastiskt team, både på Mathem och hos Logistic Contractor (byggentreprenören) som jobbade tillsammans med att lösa de utmaningar som dök upp.

———

Emma Kilstedt

Projektledare på Mercodia AB i Uppsala och är nominerad för projektet ”MBeads” som syftade till att ta fram den första produkten i en ny produktlinje baserad på en ny teknologiplattform på företaget.

Målet var att ta fram en produkt redo för lansering baserad på en, för företaget, ny teknologiplattform. Utmaningen var att under kort kalendertid hinna sätta konstruktionen genom effektiv produktutveckling, föra över produkten i produktion, tillverka en första pilotskaletillverkad batch samt verifiera dess prestanda inför lansering. Ytterligare utmaningar var, förutom en pågående pandemi som resulterade i restriktioner kring hur vi kunde arbeta rent praktiskt, avsaknad av kollegor internt som behärskade tekniken och kunde hjälpa till när projektet behövde extraresurser. Marginalerna var väldigt små under hela projekttiden, både avseende tillgängliga resurser och i den
övergripande budgeten.

Den viktigaste framgångsfaktorn var att teamet var mycket välfungerande. Aktiviteter genomfördes i enlighet med plan och att det som skulle levereras löpande i projektet levererades i tid och med god kvalitet. Detta gjorde att projektarbetet gav i fina resultat! Stämningen i teamet var genomgående mycket god, alla stöttade varandra och vi såg oss inte som enskilda individer utan som ett team som tillsammans skulle leverera en produkt redo att lanseras på utsatt tid. Den goda teamkänslan hjälpte till att driva projektet framåt och uppnå resultat! En annan faktor som gav framgång var att projektet fokuserade på att i alla led fokusera på en tydlig kommunikation, inte bara inom projektteamet utan även till projektstyrgrupp, internt inom andra grupperingar på företaget och ut mot kunder.

———

Rickard Renström

Uppskalning och leverans av AstraZenecas covid-19-vaccin

Under vintern 2020 hade Oxford University tillsammans med ett antal samarbetspartners tagit fram ett covid-19-vaccin som befann sig i tidig klinisk prövning. För att etablera en storskalig produktion på kort sikt etablerades ett icke vinstdrivande licensavtal mellan Oxford University och AstraZeneca i april/maj 2020. Målet var att tillgängliggöra vaccinet inom 18 månader, en process som normalt tar tio år eller längre.

Projektet mobiliserades snabbt – inom två månader jobbade 700 personer från olika delar av organisationen över hela världen i projektet med att:

  • Skala upp processer
  • Identifiera kontraktstillverkare och leverantörer, genomföra tekniköverföring till totalt 16 substanstillverkare, 18 formuleringsfabriker och 31 analyslaboratorier
  • Etablera försörjningskedjor över fem kontinenter som totalt nådde över 180 länder
  • På grund av covid-restriktionerna etablerades i stort sett alla team och samarbeten virtuellt vilket ställde stora krav på flexibilitet och arbetssätt
  • Exponeringen och det stora antalet intressenter ställde stora krav på snabb och precis information. För att hantera detta i den stora komplexitet projektet hade så etablerades ett helt nytt projekt/planerings-system.

Projektet var framgångsrikt och AstraZeneca och projektet levererade de första doserna i december 2020 och vaccinet fick sitt första godkännande för användning i januari 2021. Ungefär ett år senare hade AstraZeneca levererat mer än tre miljarder doser vaccin globalt och räddat fler än sex miljoner liv, enligt en fristående analys baserad på data från Imperial College som publicerades i The Lancet.

Framgångsfaktorn i projektet var ett tydligt och meningsfullt mål som fick samtliga att jobba tillsammans för att lösa uppgiften. Det var även ett kompetent och högpresterande team som bidrog, och ett stort engagemang och ägarskap från högsta ledningen.

———


Under evenemanget hyllades inte bara dessa framstående projektledare utan det fanns också möjlighet att lära av vinnarnas framgångar och insikter. Det blev en inspirerande förmiddag där deltagarna inte bara fick lyssna på vinnaren av årets projektledare, Mikael Hemmingsen utan även ta del av andra föreläsningar. Det var en resa mot en framtid av innovation och excellens inom projektledningsvärlden.

Dela denna sida