Vad säger kursdeltagarna – Anita Janzon (CSL)

Anita Janzon deltog i vår kurs Att coacha som ledare. I denna korta video berättar hon om sina erfarenheter av kursen.

Videon i klartext

Hur hittade du kursen hos oss?

Ja, dels så har jag ju goda erfarenheter av tidigare kurser jag gått i Wenells regi, så det var ju den första hemsidan jag gick in och tittade på för att se vad de hade att erbjuda.  Och ja, jag behövde ju inte leta mera.

Hur kändes starten med din kursgrupp?

Ja, det blev ju en väldigt stark sammanhållning… eller ja det är ju kanske inte rätt ord, men vi blev en grupp som kompletterade varandra ganska snart., där man var nyfiken på varandra och hade respekt för varandras erfarenheter. Det var en vad skall jag säga, en bekräftelse på att det här var helt rätt för mig att välja även om det fanns flera i gruppen som hade en helt annan erfarenhet än vad jag har och en annan spetskompetens kanske också i många sammanhang. Det blev ett väldigt kraftfullt samarbete i olika övningar sedan.

Kursen väver in video, rollspel, mycket interaktion…

Jag upplevde det ofantligt positivt faktiskt att det inte var bara att komma in  med ett blädderblock och redovisa vad gruppen har gjort, utan i mpnga sammanhang fick man ju jobba med egna erfarenheter  utifrån egna exempel i den egna verksamheten. Och det blev sån kraft i det arbetet, för det blev ett sånt intresse i gruppen. Och man fick ju ta olika roller i olika grupparbeten, så att säga. Alltifrån att lyssna som var en väldigt bra aha-upplevelse för många, att se vad man får ut av att bara lyssna, att vara iakttagare.

Kursen fokuserar mycket på enskilda beteenden och färdigheter. Dina reflektioner…

Dels då utifrån min egen roll och min erfarenhet, vad jag gått för utbildningar innan och hur mycket projekt jag jobbat med så har jag saknat den här fokusen som är i det här projektet som är på individen, beteenden och egenskaper. Som man jobbar med, och som man känner igen mycket. Men man kanske inte har fått det här verktyget tidigare utifrån den delen. Vilket jag då ser som en ofantlig framgångsfaktor. Även som kanske nyare projektledare eller me den annan mera spetskompetens med andra mera konkreta saker så är det jätteviktigt och jag upplevde att alla fick jättemycket med sig från den här kursen.

Hur var din upplevelse av kursledaren?

Ja, det är ju också så att man känner att de har lagt sig vinn vid att tillsätta en kursledare som är perfekt för ämnet så att säga. Så att man inte stter in en kursledare som är van vid att köra den andra typen av projektutbildningar, utan här är det en perosn som är fokuserade på de här frågorna och spm kan också väldigt mycket. Så man får en stor respekt för kursledaren och det blir ett bra utbyte i gruppen och med kursledaren. Så det gav mycket energi. Och det är ju jätteviktigt att företaget har den respekten för folk som kommer och vill ha en utbildning. att man har rätt ledare i kursen så att säga.

Dela denna sida