Utmaningar med coachande ledarskap

I den här videon resonerar Annika Strömsten och Maria Forsgren om vilka utmaningar man kan möta som ledare när man har ambitionen att utöva ett coachande ledarskap. Beteendet står i fokus och att som ledare finslipa sina färdigheter i ledarskapet för att lyckas ännu bättre. Annika och Maria är leg. psykologer och anställda konsulter i Wenell.

Videon i klartext

Annika, du träffar ju många människor i ditt arbete och det här med coachande ledarskap — vad är den största utmaningen som du ser det med coachande ledarskap?

Jag skulle säga att det är en kombination mellan diffusa eller oklara överenskommelser och bristande uppföljning. De två sakerna i kombination. Skall man vara coachande ledare är det ännu viktigare att ramarna är tydligare och det är ju också viktigt med tät uppföljning så att det inte hinner gå för långt åt fel håll, om du förstår hur jag menar.

Vad blir konsekvenserna av det där då?

Konsekvenserna av diffusa mål, dålig uppföljning, gör ju att folk blir frustrerade. Alltså som ledare blir frustrerade. För de gör inte som du ade tänkt dig. Och det i sin tur gör ju attdet är mycket mer frestande att styra upp och rätta till.ch då blir det ju raka motsatsen mot coachande ledarskap — förvirrande såklart. Så att det blir ett besvärligt läge för båda parter.

Vad kan då ledare göra för att inte hamna här?

Ja, det första jag tycker är viktigt att tänka på är att som ledare måste du arbeta med ditt eget beteende, eftersom hur du agerar påverkar medarbetarna Och då måste du också träna färdigheter— rena ledarskapsbeteenden.

Hur skulle du definiera färdigheter. Det är ju ett psykologiskt begrepp, men vad är färdigheter för dig?

Färdigheter är att du praktiskt kan göra t ex faktiskt vet hur du skall ge feedback. Själva agerandet, vad du säger, i vilka situationer.Det är en färdighet för mig.

Har du några fler råd än det du precis nämnde?

Det är väl framförallt det här att vara medveten om sitt eget beteende och i vilka situationer det blir tokigt. Så en ökad medvetenhet, för det har visat sig att till exempel enmånga ledare tror att de ger feedback 40% av sin arbetstid men när man tittar så är det kanske två procent. Det finns ett glapp där mellan vad man tror och vad man verkligen gör.

Maria, du coachar ju många ledare och det är ju många ledare som vill komma igång med coachande ledarskap.

Ja.

Vad skulle du säga är en huvudutmaning i just den här situationen?

Många halkar in i att vara styrande där vi skulle vinna mer på att agera coachande som ledare.

Och vad är typiska orsaker för just det beteendet?

Det går snabbare på kort sikt att vara styrande. och det kan vara så att man tänker att det ingår i rollen som ledare.

Det förväntas av en.

Just det. Och så det att man kanske har en lösning i en åsikt eller i en fråga som man vill förmedla i en situation.

Och vad är konsekvensen av när man blir onödigt styrande.

Ja, du går ju miste om en del kompetens som en del av dina medarbetare besitter. Ofta är det ju dom som har hela bilden av ett problem.förutsättningar att komma fram till den bästa lösningen. Och sen vet vi ju också det att om människor själva kommerfram tills en lösning så är det ju något som ligger nära till hands till för just dom och någonting som passar just dom. Och det påverkar ju faktiskt motivationen att faktiskt göra det man har kommit fram till.

Och vad är dina korta råd? Hur kan man undvika att bli onödigt styrande?

Dels behöver du en klar idé om varför du skall vara coachande och i vilken typ av situationer du skall agera och sen då, precis som Annika pratade om, behöver du ha färdigheter att plocka fram i de här situationerna när du skall coacha.

Ni pratade ju mycket om färdighetsträning. Varför är det så viktigt?

För att när du är där och är i den här situationen så behöver du kunna säga just den här saken som du vet, du behöver kunna ställa den där frågan, visa den där intresset som faktiskt stimulerar medarbetarnas tankar. Och då är det viktigt hur du säger och hur du agerar och för att det skall komma naturligt så småningom så behöver det mycket träning.

Du pratar ju ofta om vikten av att vara medveten om det coachande ledarskapet. Varför är det så viktigt?

Ja, det är precis som Annika sa också att den bild vi har av oss själva stämmer inte alltid överens med den vårar agerande i verkligheten. Därför behöver vi alltid se till att speglade får feedback från olika håll för att kunna få feedback och utvecklas vidare, justera vårar beteende som ledare.

Dela denna sida