Stressorer och copingstrategier hos projektledare i interna förändringsprojekt

Artikel skriven av Anna Bengtsson Lantz, Rebecca Strand och Zara Svensson Birath.

 

Ladda ner artikeln som PDF

Dela denna sida