Rolf Olofsson om Organisational Behaviour Management

Rolf Olofsson reder ut begreppen kring OBM. Vad är egentligen beteenden? Varför är det så viktigt att prata beteenden och inte attityder på arbetsplatsen? Varför misslyckas företag så ofta med att få till stånd beteendeförändringar i praktiken?

Dela denna sida