Riskhantering i praktiken

Vad är de praktiska erfarenheterna av riskidentifiering och hantering?

Var kommer teorin kring risk management ifrån historiskt?

Hur gör man när man inte kan reducera risken och vad bör man undvika att göra?

Typ av osäkerhet varierar kraftigt mellan olika projekt. I vissa projekt ligger den stora osäkerheten i att kunna beskriva resultatet. I andra dominerar osäkerheten i genomförandet, det vill säga man vet vad man ska åstadkomma, men inte hur.

Parallellt med det kan vi tala om en strategisk osäkerhet som handlar mer om intressenternas förväntningar och om resultatet av projektet kommer att svara upp mot de behov som finns.

I denna workshop fokuserar vi riskhantering och diskuterar i vilka situationer vi ska arbeta med det och vilka angreppssätt och metoder som finns.

Inriktning

I den här workshopen får deltagarna kunskaper om risk management och vilka teorier som ligger bakom.

Fokus är på hur att få vedertagna riskverktyg att fungera och undvika vanliga ”fällor”. Arrangemanget innehåller även dialog kring ett par projekt ur deltagarnas vardag.

Deltagarna får konkreta tips kring hur att arbeta med risker och riskhantering i praktiken baserat på Wenells omfattande erfarenhet.

Tid

2-3 tim. Förmiddag, eftermiddag eller efter jobbet. Du som kund väljer vad som är lämpligt för er.

Antal deltagare

10-40 personer. Idealt antal är 15 deltagare.

Innehåll:

  • Egna erfarenheter av riskhantering
  • Riskhantering i ett historiskt perspektiv
  • Några praktiska case
  • Tips kring riskhantering
  • Reflektion med aktiviteter för att förbättra riskhantering

Citat från deltagare

”Väldigt bra struktur för hantering av olika risker”
”Nu förstår jag skillnaden mellan strategisk och operativ osäkerhet”

Intresserad?

Fyll i en intresseanmälan, ring oss på 08-545 700 80 eller e-posta workshops@wenell.se

Gör en intresseanmälan

Dela denna sida