Mats Ragnarsson om Praktisk Projektledning – Steg 2

Kursen Praktisk Projektledning steg 2 syftar till att ge verktyg att genomföra och avsluta projekt. Kursledare Mats Ragnarsson presenterar kursen och förklarar varför just fokuset på genomförande och avslut skiljer den från andra kurser.

Transcript

Varför skall jag gå praktisk Projektledning steg 2?

Praktisk Projektledning steg 2 skall du gå när du känner att du har ganska så mycket kunskap om projekt, men frågan är ”hur genomför vi det, hur levererar vi, hur ser vi till att leveransen får värde för organisationen.” Det handlar PPL steg 2 om.

Varför skall företaget skicka mig på Praktisk Projektledning steg 2?

Det vi jobbar med är ju en miljö som är ganska svår.Där osäkerhet är en stor del av vardagen, där förändringar är en stor del av vardagen och hur kan vi hantera det så att vi skapar det resultat som är tänkt, men framförallt ser till att resultatet får det värde som vi eftersträvar. Ganska många projekt fastnar efter leveransen, kanske får ett begränsat värde, men hur ser vi till att jobba i projektet för att åstadkomma det hela projektet syftar till i en värld av förändringar, i en värld av osäkerhet, i en värld av komplexitet?

Vad är det som särskiljer den här kursen från andra kurser?

Det som är unikt är pedagogiken. Och det tog det oss ganska lång tid att få till. Alltså, hur kan vi träna på ett genomförande som blir kreativt, där vi jobbar på de här tankarna och verktygen. På någonting som deltagarna själva skapar. Och det gör ju att det blir ett lärande mellan individerna och gruppen, och mellan gruppen och oss lärare också. En annan sak är att vi har ett lärande som sträcker sig långt längre än själva klassrumsdagarna. Till att börja med så är det en del förarbete, men framförallt så delas man in i coaching-grupper när utbildningsdagarna är färdiga, och så coachar man varandra under en tremånadersperiod. i vardagen. Och sen träffar man läraren för en avslutande coachträff, och då kan vi diskutera vad som funkade i praktiken—vad har vi använt egentligen? Har jag några nya frågor.

Man kan också säga att det inte finns något liknande på marknaden—det mesta handlar om uppstart—och det gör ju den här utbildningen unik.

Dela denna sida