Maria Forsgren om kursen Projektledaren, Gruppen & Ledarskapet

Kursen Projektledaren, gruppen och ledarskapet syftar till att utveckla färdigheter och ge verktyg att hantera olika ledarskapssituationer i projekt. Kursledaren Maria Forsgren, leg.psykolog och partner på Wenell, förklarar vem den riktar sig till och vad som särskiljer den från andra kurser.

Varför skall jag gå kursen  Projektledaren, Gruppen och Ledarskapet?

Ja, antingen är du i en situation där ledarskapet är viktigt, kanske leder du ett projekt och behöver olika verktyg för att handskas med olika situationer.  Det kan också vara så att du ser dig själv i en framtida roll som ledare och vill rusta dig själv för att  kunna gå in i den situationen, alternativt också agera på ett annat sätt i den situation du är i nu. För trots allt så påverkar vi ju andra människor hela tiden även om vi inte har en roll som ledare.

Så varför skall företaget skicka mig på den här kursen?

Företaget vill ju ha ett bra ledarskap, för vi vet ju att ledarskapet påverkar väldigt många människor i omgivningen. Och ett positivt ledarskap kan ha väldigt bra effekter, medan ett sämre ledarskap kan bli väldigt kostsamt. Och i den här kursen så får du möjlighet att pröva ditt ledarskap Du får konkreta verktyg, du får öva, du får också väldigt mycket feedback och det gör så att du får en bra bild av dig själv och vilka verktyg du behöver arbeta med att utveckla.

Vad skulle du säga är det som särskiljer den här kursen i pedagogik? Vad är det jag möter när jag går den här kursen?

Det här är en kurs där vi tillsammans kavlar upp ärmarna och jobbar med detaljerna — hur du kommunicerar i ditt ledarskap.Vi gör det genom att deltagarna får jobba med verklighetsnära situationer genom att de övar, de får feedback, de prövar igen. Vi arbetar ju också väldigt mycket med video så att de faktiskt får se hur de reagerar i olika situationer. Och det är väldigt vanligt att man faktiskt ser saker hos sig själv som man faktiskt inte hade en aning om. och som man blir sugen på att utveckla och jobba vidare med. Så att man går härifrån med en bättre bild av sig själv och att man har de här konkreta verktygen—man vet också hur man skall utvecklas, för det är det många som säger: man har haft en bild tidigare av styrkor och svagheter men man har inte haft verktygen och vetat hur. Men här så får man verktygen och man ser att de fungerar och kan gå ut och öva vidare i sin vardag.

Dela denna sida