Margaret Heffernan på Projektnäring 2016

Margarets bok “Wilful Blindness: Why We Ignore the Obvious at our Peril” har utsetts till en av de viktigaste business-böckerna det senaste årtiondet.

Baserat bland annat på den boken pratade Margaret om hur projektledare kan utnyttja all den information och kunskap som redan finns men som inte används på rätt sätt. Kolla denna korta videointervju som vi gjorde med Margaret direkt efter hennes föreläsning.

Dela denna sida