Kursdeltagare berättar om projektledaren, gruppen och ledarskapet

I denna podcast berättar Lena Britz, Praktikertjänst, om sitt deltagande i kursen Projektledaren, gruppen & ledarskapet. Vilka var hennes förväntningar inför kursen och vad blev effekterna? Lena berättar på ett tydligt sätt om sin situation och hur hon idag jobbar på ett annorlunda sätt.

Podden i klartext

Jag heter Lena Britz. Jag jobbar som projektledare på Praktikertjänst, Sveriges största privata vårdgivare.

Vilken situation befann du dig i när du började titta på en ledarskapskurs? Vilken situation befann du dig i och bolaget i vid den tiden?

Jag befann mig i den situationen att jag hade jobbat länge med projektledning, men vi stod inför en stor förändring och jag skulle ta vid det förändringsprojektet. Det fanns ett väldigt motstånd i organisationen som det kan bli vid förändringar. Det krävdes lite mer av mig som projektledare.

Och då började du titta runt efter kurser. Hur gick tankarna då? Hur gick den här processen till?

Jag lyssnade runt bland projektledarkollegor i andra företag, lyssnade lite på vad de tyckte var bra — och då kom Wenell upp flera gånger, så då började jag titta på det.

När du tittade runt, vad tyckte du var viktiga kriterier vid val av leverantör?

Det viktigaste var att det skulle skapa en långsiktig förändring för mig. Jag behövde någonting att växa i. Någonting som också gav mig konkreta verktyg att använda under den här processen. Långsiktighet och kvalitet var de ord jag tänkte på.

Det var ju en ganska intensiv kurs. Vad var dina upplevelser från den här kursen?

Mina upplevelser var ju att från första början så var det ett väldigt bra tempo. Man lärde sig någonting från första minut och det höll i sig under hela veckan, utan att man tycket det var jobbigt på något sätt. Det var otroligt kvalitativt. Kursledarna var väldigt duktiga också. De kunde förmedla sin kunskap väldigt bra. Jag fick också väldigt mycket erfarenhetsutbyte med de som gick samma kurs som jag från andra branscher och så.

Ni använde ju mycket video också under kursen — vad är dina reflektioner där?

Video är ju alltid svårt, för man har ju en tendens att fokusera på videodelen, men så här i efterhand tycket jag det var väldigt bra, för man hade ju en chans att verkligen granska det här objektivt efteråt, så det var ju en hjälp på så sätt.

Nu har det ju gått ett tag sen du gick kursen, och då är det ju alltid intressant att fråga vilken effekt det har givit dig och ditt företag att gå den här kursen?

Det har givit väldigt stor effekt, tycker jag. Jag har ju lärt mig att anpassa mitt projektledarskap utefter situation, och också lärt mig använda konkreta verktyg när det gäller problemhantering, svåra samtal och sådana saker. När det uppstår olika situationer på vägen så vet jag vilka verktyg jag har.

Dela denna sida