Kursdeltagare berättar om Praktisk projektledning

I denna video berättar Katarina Bristedt om sina erfarenheter av vår kurs Praktisk projektledning. Vilken situation befann hon sig i när hon gick kursen och vilka resultat tycker hon att utbildningen gav henne. Katarina beskriver kursen och sitt arbete som projektledare på ett personligt sätt.

Videon i klartext

Var befann du dig i karriären innan du bestämde dig för att gå en kurs hos Wenell?

Jag jobbade på ett stort privat företag – nätverksleverantör – och jobbade i utvecklingsprojekt och var ansvarig för olika delar i det här projektet.Så att jag är van att jobba i projekt — så det var där jag befann mig.

Vad var det då som fick dig att söka en utbildning hos Wenell som projektledare?

Jag fick tips om att gå den här kursen, och då tänkte jag att  “äh, det där behöver inte jag, jag jobbar i projekt och jag kan mycket av det redan.” Jag gick kursen och fick en helt ny insikt. Min fråga till mig själv är varför har jag inte gått den kursen tidigare?

Och så gick du kursen. Hur upplevde du det här du lärde dig på kursen?

Ett otroligt bra redskap. En ledstång att hålla sig fast i när man går genom projektets olika faser. Och som jag känner, det här skulle jag kunnat använda i mina tidigare arbeten. Vad mycket bättre kvalitet det skulle ha blivit på resultatet om jag hade nyttjat de olika stegen som vi fått lära och gått igenom på den här kursen.

Vad blev resultatet när du väl hade tagit kursen och blivit projektledare?

Resultatet blev att jag fick insikt och ett självförtroende att kunna säga för mig själv och andra att jag är en projektledare och jag är en duktig projektledare. Och resultatet blev att jag fick ett nytt jobb. i den förankringen som jag kunde göra med mig själv. Så jag fick ett nytt jobb och leder idag stora projekt som jag ansvarar för själv.

Och de här projekten, nu när du är ute i  de tuffa, vardagliga utmaningarna i projekten, vad är då reflektioner då när du speglar de här projekten med vad som händer i utbildningssalen i Wenell?

Jag har ju dels så planerar jag projektarbetet väldigt grundligt med hjälp av verktygen från Wenell. Och genom att göra det så kommer jag också lyckas att driva igenom projektet på ett bra sätt och målet är ju att få credit för projektresultatet så man kan mäta det i slutet. när projektet är över, när man lämnar över projektet så jag leder projektet by the book. Jag vänder blad i boken från ett steg till ett annat. Även i diskussioner som jag för med företaget internt, och med kunden. Och med styrgruppen så har jag en helt annan tyngd och förankring i det jag gör. Jag vet vad jag gör. Så jag tror den speglingen och kopplingen är väldigt tydlig nu.

Skulle du säga att ditt välmående, och även projektdeltagarnas välmående för det är ju kopplat, påverkats av att du jobbar så här metodiskt?

Jag tror det blir en trygghet. Framförallt så blir jag trygg, för jag vet att jag alltid har något att ramla tillbaka på för det blir kaotiskt emellanåt. Så är det ju bara.i projekt. För då hada jag alltid något att falla tillbaks på, backa bandet, “vad är det egentligen för något jag skall göra”. Och genom att göra det så tror jag också att jag förmedlar en trygghet i andra. Det är hårfint. Det handlar mycket om ens egen trygghet och självkänsla och när jag förmedlar till andra. Men det har stor betydelse tror jag.

Då säger vi stort tack för att du tagit dig den här tiden och kunnat svara på våra frågor.

Tack så mycket.

Dela denna sida