Vi har under årens lopp genomfört ett stort antal kortare kvällsträffar med olika teman. Formatet har varit ett par timmar och syftet är inspirera till nytänkande och ge vidareutvecklande kunskaper inom ledarskap och projektledning.

I Wenell finns ett antal seniora, erfarna konsulter med olika specialiteter men med ett gemensamt intresse – att hela tiden utmana sina egna erfarenheter och att söka nya perspektiv. Genom det samarbete vi har med forskare inom vårt område och med framstående företag och duktiga ledare får vi hela tiden ny inspiration i detta arbete.

Så nu vill vi ge fler en chans att ta del av detta och erbjuder ett antal workshops som kan genomföras internt i olika verksamheter för att ge energitillskott och som bas för att vidareutveckla det kontinuerliga lärandet.

Dessa kan genomföras var för sig eller som delar i ett mer långsiktigt program hos er eller som en grund för interna kompetensnätverk.

Omfattningen av varje workshop är 2-3 timmar, vilket lämpar sig för ett för- eller eftermiddagsmöte alternativt en afterwork-aktivitet. Upplägget innehåller en blandning av föreläsning/presentation och dialog/diskussioner.

Intresseanmälan

Dela denna sida