Ingen människa är en ö: Om ledarskap i projekt när det distribuerade arbetet är påtvingat

Vinnaren i Svenska ProjektAkademiens årliga uppsatspris, Fredrika Swenson från Karlstads universitet vann med uppsatsen ”Ingen människa är en ö: Om ledarskap i projekt när det distribuerade arbetet är påtvingat”. Uppsatsens resultat är relevant även för tiden efter Covid-19 för att sätta fokus på hur vi ska kunna utnyttja arbete och ledarskap på distans parallellt med det fysiska. Resultaten är indelade i tre teman; Fånga dagen, Ingen människa är en ö och Förändringens vindar.

Läs uppsatsen här: Ingen människa är en ö: Om ledarskap i projekt när det distribuerade arbetet är påtvingat

Dela denna sida