Hur kan kreativiteten förbättras?

I den här videon intervjuas Magnus MackAldener, Scania, om kreativitet och vad det är för faktorer som skapar kreativitet. Magnus föreläste på Projektnäring 2013 och han understryker bl a betydelsen av obruten tid, utan ständiga avbrott, för att utveckla den kreativa förmågan.

Videon i klartext

Vad är egentligen kreativitet och vad är kreativitet för dig personligen?

Jag tycker att kreativitet det är just det där tillfället när i en enskild människas huvud så händer det något; nån säger “aha! så här skulle man kunna göra!” Det tillfället, det är kreativitet för mig, när man första gången kommer på att så här kan man göra.

Intressant. Och i anslutning till det här med kreativitet så pratade du bland annat om om obruten tid. Varför är det så viktigt med obruten tid, tycker du?

Jag tror vi alla känner igen det. Även om man gör undersökningar, frågar du människor så kommer det fram att var var du när du fick en kreativ ide sist, så säger väldigt få människor: jag var på kontoret. Utan man säger jag var ute och sprang, jag åkte bil, jag stod i duschen.Du får den obrutna tiden. Du gör ingenting annat och din hjärna får möjlighet att kombinera kunskap till någonting nytt, kreativt. Så därför tror jag att det är väldigt väldigt viktigt. Sen har vi en tendens i vårt samhälle att fylla tidsluckor vi får vi människor. Vi gör det själva genom att svara på mail eller att svara i mobilen eller någonting. Och det tror jag också är en sjuka som är ett hot mot kreativitet. Vi behöver kanske anstränga oss för att själva skapa den obrutna tiden, för vi vet att det är en förutsättning för kreativiteten, och då kan den uppstå.

Det finns ju också en press bolagsmässigt att hela tiden göra mer med mindre. Det finns en effektivitetshets, som har ju bra effekter, men hur ställer du den mot de här obrutna tidssjoken?

Jo, men där tror jag att rätt ord är att vi måste hitta en balans, för det är inte framgångsrikt att vara ineffektiv. Det kan man vara ganska säker på, då får man inte vara med. Men det räcker inte med att vara effektiv. Dalai Lama sa en gång att det finns bara en konflikt här i världen och det är mellan långsiktigt och kortsiktigt. Att ta tid nu för att få kreativa idéer som du kan skörda frukten av om fem år det är ju att faktiskt att också tänka på det kortsiktiga, samtidigt som man måste på det kortsiktigt som handlar om effektivisering, lean, nästa kvartalsrapport.

Det här är ju intressant. Det för mig in på frågan vem är det då som är ansvarig för den här kreativiteten. Är det individen som är ansvarig för kreativiteten, eller är det företaget?

Eftersom jag hävdar att kreativitet inte är ett resultat av en process, eller kan beordras fram, utan handlar om kultur, så tycker jag det blir väldigt tydligt då att då är det ju så att det är ledarskapet. Det är företaget som har som uppgift att få sina chefer och medarbetare att förstå att Du har ansvar för det här, precis som du har ansvar för lönesättning eller rekrytering eller utvecklingssamtal. Så att jag skulle lägga det väldigt mycket på ledarskapet, inte på individen. För min tes är att alla människor är kreativa. I rätt miljö kommer kommer deras idéer komma fram.

Vad är det då vi skall söka efter i ledarskapet? Och en följdfråga på det skall vi söka det i det individuella ledarskapet eller i det stöd som ledaren får av organisationen.

Jag tror väldigt mycket att ledarskap är en färdighet. Det är någonting du kan lära dig så att säga. Och därmed sagt tror jag att vi kan utbilda alla våra chefer i att bli duktiga chefer för kreativitet. Så jag tror det handlar mycket om att som företag ha ett stöd, skapa en struktur, utbilda sina chefer — hur skall du agera så att det här blir?
Om man inte vet hur man skall agera för att det skall bli en miljö för kreativitet, då kommer du inte att agera så. Så där ligger det på företaget mycket.

Och är det då företagsträning på beteendenivå det gäller?

Jag hävdar ju att det enda verktyg du har som chef och ledare det är ditt beteende. Det är vad du säger, hur du säger det, ansiktsuttryck, din ajobbprodukt, det pm du skall lägga på din chefs bord på fredag. Något annat verktyg har du inte. Så det är dom grejerna du behöver förändra. Och du kan förändra dem på ett sätt som är bra för kreativiteten och du kan förändra dem så att det är dåligt för kreativitet. Låt oss utbilda våra chefer så att det är bra för kreativiteten.

Det här är väldigt intressant. Det känns som att vi skulle kunna stå här och prata i en halvtimme. Det här är ett väldigt intressant ämne. Till sist, vi pratade väldigt mycket om vikten av att det finns utrymme för misstag, för lärande. Då skulle jag vilja ställa en avslutande fråga med att ställa frågan: vad är ditt största misstag på jobbet?

På jobbet? Jag tänkte på ett misstag utanför jobbet som i alla fall var ett projekt. Jag skulle bygga en altan och det blev en väldigt, väldigt stor altan. Och jag byggde den här altanen utanför vårt hus, och sen skulle det bli en vägg eller en dörr ut till den här altanen. Så altanen var helt klar och den dörren skulle bara tas upp. Och jag tänkte jag kan göra det här själv, jag är ju ingenjör — jag behöver inte ta in hantverkare. Så jag hyrde en speciell såg, då när man sågar upp mitt betonghus då, sågade jag upp dörren då. Och när jag sågade klart då stod den här där— det är ju ett tjockt hus, 25 cm betongvägg. Vad gör jag nu, liksom. Så jag tänkte, jag knuffar väl ut den här väggen som jag hade sågat upp, och den föll rakt ner på altanen och genom altanen som jag hade byggt upp, en och en halv meter ned. Men jag hade dörren då. Så jag fick bygga nytt. Det var väl ett misstag. Bristande kunskap och kanske lite dålig projektstyrning.

Så det är din learning där?

Ja, gör saker i rätt ordning, det är viktigt i projekt.

Stor tack för din tid.

Tack!

Dela denna sida