Hur hantera en motsträvig person i gruppen?

Annika Strömsten berättar om hur man som projektledare kan hantera en motsträvig person i gruppen.

Podden i klartext

Dagens fråga vi skall prata om är den här typiska situationen som projektledare när man har en person i projektet, man känner att den här personen är motsträvig vill inte, kanske till och med saboterar möten och är i allmänhet negativ och motivationsfattig i projektet. vad är dina två-tre första saker som du du tycker är viktiga i den här situationen.

Ja, det där är ju en svår situation att befinna sig i men den händer ju då och då.

Den är vanlig.

Ja, den är vanlig. Och det är väldigt lätt när man får det lite besvärligt att man får tunnelseende och känner sig stressad. Så det absolut första är att ta ett steg tillbaka och försöka begripa hur kommer det sig att det är så här. Handlar det om en enstaka individ som är missnöjd över någonting eller handlar det om flera i gruppen.För då är det läge att titta på hela systemet; vad är det som gör att flera är missnöjda.

Och du menar på hela arbetsplatsen, kontexten för teamet.

Jo, just det. Och är det en person då handlar det om att sätta sig ned med den personen och lyssna. Vad är det som gör att det här missnöjet finns. För gör du inte analysen då är det risk att åtgärderna blir fel, att de inte matchar var problemet ligger.

Är det lätt att man låser sig vid en bild som projektledare, om man har en person där det har varit tråkigt och negativt ett tag, att man fastnar i en negativ bild av den här individen. Och att det styr det egna beteendet.

Precis så är det väldigt ofta. Och när man är missnöjd med någon då ser man ofta bar felen och det dåliga den personen gör så här gäller det då att försöka vända om och försöka se, kan jag hitta incitament som är mer positiva för den personen att sträva mot, och att jag också ser dem och uppmärksammar, nästan som att leta efter godbitar att uppmuntra.

Och vad uppnår du då? Genom att uppmuntra så vänder du situationen?

Just det. Vanligt är det också att man är missnöjd för att man bara drivs i att undvika negativa konsekvenser och att man då inte alls ser någon utmaning eller stimulans, utan man undviker negativa saker. Så att motivationen kommer ju mycket utifrån. Om man får stimulans och positiva konsekvenser så kan du få stimulans genomsatt hitta dem.

Dela denna sida