Finns det någon skillnad mellan civilt och militärt ledarskap

I denna podcast jämför Leif Dagsberg ett militärt ledarskap med ett civilt ledarskap. Vad är likheterna och vilka är skillnaderna? Leif har tidigare erfarenheter av militärt ledarskap och är nu anställd konsult i Wenell och finns på vårt Malmökontor.

Podcasten i klartext

Leif, du har ju erfarenhet både av militärt ledarskap och civilt ledarskap. Vad skulle du säga, finns det faktiskt en skillnad mellan civilt ledarskap och militärt ledarskap?

I grund och botten tycker jag att de ligger och vilar på samma psykologiska grunder , eftersom det är människor i båda fallen som vi hanterar som ledare. Det som jag tycker kan skilja mellan det militära och det civila ledarskapet är ju givetvis att du förmodligen i det militära ledarskapet förmodligen kan komma i mer kritiska situationer när det gäller liv och död än när det gäller det civila, i de flesta fallen. men i grund och botten tycker jag faktiskt att det finns väldigt stora likheter mellan det två  ett militärt och ett civilt ledarskap på det sättet.

Vad som präglar det militära ledarskapet, tycker jag, är ju att det präglas av ett väldigt tydliga  roller och på det sättet har stor förståelse för olika roller och på det sättet ha stor förståelse för de olika situationer som kan uppstå  utan att du kan ha direkt behövt planera för dem. Vi kan dra likheter exempelvis till akutsjukvården där man också måste jobba under väldigt, väldigt kärva förhållanden.

Men skulle man kunna säga att om man tänker sig väldigt snabbrörliga verksamheter, det är en snabb global ekonomi som pressar fram  den här typen av beteenden, och om man då tittar på agilt ledarskap, att Spotify till exempel är väldigt  agila och snabbrörliga, skulle du säga att det faktiskt finns en likhet mellan det militära  ledarskapet och det agila ledarskapet?

Ja, möjligtvis ur den aspekten, tidsförhållanden, att det är väldigt snabbrörliga saker som det handlar om i de situationerna. Men ändå, tillbaka till det jag sa tidigare,  så tycker jagatt sättet som du agerar och förhåller dig till människor som en ledare. Oavsett om det är agilt eller det traditionella om man får uttrycka det som så,  det tycker jag präglas av att du behöver samma principer i grund och botten.

Och vad skulle du säga är de principerna, för att måla lite?

Ja, de principerna är ju att för att få fram bra ledarskap så handlar det ju om att vara tydlig med att  att jobba med att formulera målet, det teamet jag skall jobba med så att vi vet varthän vi skall. Jag tycker också att det är väldigt viktigt att vi diskuterar hur vi skall förhålla oss till varann. Alltså vilken typ av normer som skall prägla oss i vår grupp. Jag har tidigare pratat om vikten av att observera, att observera och lägga märke till vad människor gör. Det är också en viktig aspekt utav ledarskapet, att inte bara göra utan också att lägga märke till. Jag tror det grundar sig i att tydliggöra vilka grunder och konsekvenser du måste jobba med aktivt i projekt och andra situationer.

Sen självklart tycker jag ju också att det är viktigt att vi jobbar med en ömsesidighet, dvs att det handlar inte bara om ett enkelriktat spår, att som ledare till medarbetare eller till projektmedlemmar, utan även att jobba i andra riktningar och även mellan medarbetare och medlemmar i en grupp.

Och sen självklart tycker jag det är viktigt att fundera kring till vad är det för situation som gäller precis nu och att anpassa sitt ledande till just den situationen.

Avslutningsvis, hur viktigt skulle du säga är den egna människosynen för ett effektivt ledarskap?

Ja, det är ju oerhört viktigt skulle jag säga, att du har en människosyn som är positiv när det gäller människor. Just för att kunna stimulera och få människor att växa i den riktningen de faktiskt kan göra. Det är egentligen ett coachande ledarsätt.Skulle jag ha en väldigt krass människosyn så tror jag att det präglar också den prestation som gruppen kommer att ha.

Tack.

Tack själv.

Dela denna sida