Facebook i Luleå

I den korta video berättar Anders Granberg om ett mycket viktigt regionalt projekt, som har resulterat i att Facebook nu byggt sitt första megadatacenter utanför USA. För sin ledning av projektet nominerades Anders 2013 till Årets projektledare och här redovisar Anders några av sina erfarenheter.

Videon i klartext

Hur känns det att var nominerad till årets projektledare?

Alltså det känns otroligt fint. Jag är otroligt stolt över att jag fått bli nominerad. Mitt team känner sig otroligt hedrade också, för det är ju många som har bidragit till det här projektet. För mig känns det som ett erkännande då att projektledning för mig är en otroligt viktig del av yrkeskarriaären och yrkeslivet.

Om vi tittar på projektet, vad är de största utmaningarna med det här projektet?

Alltså man skall komma ihåg attdet var inte så att Facebook kom till oss i Luleå, till Node Pole som vi kallar oss idag, utan det var ju faktiskt det omvända, att vi gick från en reaktiv förhållningssätt till ett proaktivt, där det är vi som tar fram ett erbjudande och lägger upp. Och sen hamnar det naturligtvis i en global konkurrens men till slut också lyckas vinna det här. Så på vägen finns det otroligt många utmaningar både när det gäller slutleverans och när det gäller en region. Det är också stora utmaningar Det här är det största datacentret i sitt slag i Europa också. Och det är deras första utanför USA. Så det här var ett gigantiskt projekt.

Och det för oss lite in på att vad är egentligen värdet för ett projekt, eller en region, eller ett land kan man ju nästan säga då, av att ha god projektledning?

Alltså  jag tror ju att människor alltid slår organisationen, så att egentligen kan man ju säga att en god projektledning kan ju faktiskt hantera ett inom citationstecken “dåligt projekt” och ändå skapa ett resultat. Det omvända med ett gott projekt och en dålig projektledning kommer ändå aldrig att bli någonting riktigt bra. jag vill hävda att få människan att prestera i organisatiner och system det är ju projektledningens utmaning och det är jag tror att det är oerhört avgörande både för kvalitet, resultat och lönsamhet.

Tack för din tid.

Dela denna sida