Effektiva möten – en utopi?

Kämpar du och din organisation med att få tiden att räcka till?

Upplevs möten som en tidstjuv?

Är mötesdeltagarna splittrade, har olika målbilder eller agendor?

Merparten av all kommunikation äger rum vid enskilda kontakter mellan medarbetare och med olika intressenter. Men ofta finns det också behov av olika typer av möten.

Alla har vi nog både positiva och negativa erfarenheter av mötessituationen. Varför fungerar det så bra ibland men så dåligt och oengagerat i andra sammanhang?

Det är inte bara ledaren som har ansvar för om ett möte blir bra eller dåligt. Alla har ett ansvar. Deltagarna ska vara väl förberedda och delta aktivt.

Inriktning

I denna workshop fokuserar vi möten som kommunikationsplattform.

Som deltagare får du med dig några, enkla verktyg och metoder för att förbättra mötessituationen.

Vi vill också ge inspiration och möjlighet till reflektion som väcker lust att utvecklas i rollen som mötesledare.

Tid

2-3 tim. Förmiddag, eftermiddag eller efter jobbet. Du som kund väljer vad som är lämpligt för er.

Antal deltagare

10-40 personer. Idealt antal är 15 deltagare.

Innehåll:

  • Fallgropar i möten
  • Inspiration för aktivt deltagande
  • Frågeteknik
  • Kroppsspråk
  • Olika mötesformer
  • Mötesledarrollen
  • Möten på distans

Citat från deltagare

”Mitt nästa möte ska bli bättre”
”BOSS gav mig en enkel struktur för möten”

Intresserad?

Fyll i en intresseanmälan, ring oss på 08-545 700 80 eller e-posta workshops@wenell.se

Gör en intresseanmälan

Dela denna sida