Earned Value, från teori till praktisk tillämpning

Håller vi budgeten och följer vi tidplanen i våra projekt?

Behövs det ett bättre sätt att mäta projektets progress baserat på planerade storheter snarare än på subjektiv bedömning?

Hur använder vi Earned Value för att mäta, rapportera och styra projekt på ett framgångsrikt sätt?

Det är vanligt att organisationer saknar gemensamma metoder för att mäta, rapportera och göra prognoser för sina pågående projekt. I många fall är baserat subjektiva bedömningar som varierar från projekt till projekt. I rollen som beställare, projektledare eller styrgruppsmedlem så saknas det ofta metoder för att få en jämförbar bild över projektens framdrift och förmåga att nå slutmålen avseende tid och kostnad. Earned Value skulle kunna vara lösningen för din organisation och dina projekt.

Inriktning

I den här workshopen får deltagarna grundlig teoretisk kunskap kring Earned Value. Vi ger tips och exempel på hur teorin kan omsättas till praktiska tillämpningar. Vi vill ge dig tips och inspiration kring hur du kan använda dig av Earned Value i dina projekt och i din organisation. Vi går igenom floran av begrepp som CPI, SPI, EAC, BAC, ETC m.fl., samt förklarar hur de tas fram och framförallt hur de kan användas vid analys, rapportering och styrning.

Som deltagare kommer du att få ta del av verkliga projekt och exempel på situationer där man med framgång nått projektets mål genom att arbeta med Earned Value för att mäta, rapportera och styra projektet.

Tid

2-3 tim. Förmiddag, eftermiddag eller efter jobbet. Du som kund väljer vad som är lämpligt för er.

Antal deltagare

10-40 personer. Idealt antal är 20 deltagare.

Innehåll:

  • Introduktion till projektekonomi i allmänhet
  • Om Earned Value – bakgrund och teori
  • Budgetering i projekt- Cost Baseline vad är det?
  • Ackumulerad och periodisk analys av projektets prestation
  • Prognostisering av sluttid och slutkostnad
  • Rapportering av status och prognoser- Vad, när och till vem?
  • Genomgång av några vanligt förekommande intressenter och dess kravbild
  • Hur hanteras material i Earned Value kontra personella resurser
  • Exempel från verkligheten och praktiska tips

Citat från deltagare

”Bra genomgång av alla begrepp inom projektekonomi”
”Nu förstår jag hur metoderna ska tillämpas”

Intresserad?

Fyll i en intresseanmälan, ring oss på 08-545 700 80 eller e-posta workshops@wenell.se

Gör en intresseanmälan

Dela denna sida