Certifiering av projektledare – varför?

Vad ska man med en certifiering till?

IPMA, PMI®, Prince2 – vad är det för skillnader?

Hur görs själva certifieringen och av vem?

Hur mycket arbete måste jag lägga ner?

Certifiering av projektledare blir mer och mer populärt. Kanske är du medarbetare som jobbat några år som projektledare och funderar nu på att certifiera dig. Kanske har Era kunder i allt större utsträckning börjat kräva att deras leverantörer skall vara certifierade?

Vi ser ett växande intresse för certifiering hos enskilda projektledare men kanske framförallt från konsultbolag där projektledning är ett viktigt konkurrensmedel.

I den här workshopen reder vi ut begreppen.

Inriktning

I denna workshop beskriver vi de olika certifieringar som finns för projektledare och hur de är uppbyggda och vilka krav som de ställer.

Då får också med dig en tydlig bild av vilket arbete som behöver läggas och tips kring hur man enklast lyckas i denna strävan.

Deltagarna får tillfälle att diskutera syftet med certifiering både för företaget och på individuell nivå.

Tid

2-3 tim. Förmiddag, eftermiddag eller efter jobbet. Du som kund väljer vad som är lämpligt för er.

Antal deltagare

10-40 personer. Idealt antal är 15 deltagare.

Innehåll:

IPMA, PMI® eller något annat? Likheter och skillnader.
Certifieringsprocessen, hur går det till?
Krav på erfarenhet för olika nivåer
Vad kostar det?
Hur behåller jag mitt certifikat?

Citat från deltagare

”Ska nog skaffa en certifiering på mitt CV”
”Bra översikt och vettiga tips”

Intresserad?

Fyll i en intresseanmälan, ring oss på 08-545 700 80 eller e-posta workshops@wenell.se

Gör en intresseanmälan

Dela denna sida