Årets Projektledare 2022: Beatriz Espinosa Arronte.

Mats Ragnarsson intervjuar Årets Projektledare 2022, Beatriz Espinosa Arronte.

Beatriz Espinosa Arronte
Projekt: Självkörande elektriska bussar, Scania CV AB
Projektet gick ut på att på mycket kort tid utveckla och leverera en flotta självkörande elektriska bussar. Projektet var en viktig del av ett större samarbete mellan flera bolag i VW Group med uppdrag att leverera moderna mobilitetslösningar i Doha, Qatar, i samband med fotbolls VM 2022. Den första bussen kunde levereras redan efter 1.5 år. Projektet krävde utveckling av många komplexa system på en kort och fast tid – från egenutvecklade självkörande system till omfattande infrastruktur i Qatar. Bussarna krävde helt ny design och många nya tekniska lösningar, flera av dessa inom teknikområden som präglas av snabba förändringar. Projektet skulle dessutom implementeras i ett geografisk område med stora geopolitiska osäkerheter och under en pandemi med mycket hög grad av distansarbete och reserestriktioner. Extern finansiering, kontinuerligt ändrade förutsättningar, samarbete med andra bolag samt ett helt nytt teknikområde, utan kända lösningar på marknaden, gjorde projektet mycket komplext. Även internt innebar projektet stora utmaningar med en övergång från traditionell utveckling och projektledning till agila arbetssätt och ledning, där delar av berörda organisationer arbetade agilt medan andra delar fortfarande arbetade traditionellt. En viktig framgångsfaktor var att Beatriz tidigt byggde ett starkt och effektivt team, vilket var en extra utmaning eftersom alla i projektet tidigt ställde om till 100% distansarbete i och med pandemin. Projektorganisationen (ca 200 personer) hade en väldigt hög tvärfunktionalitet, samt olika strukturer, kulturer och arbetssätt både inom och utanför Scania. Med sitt mindset “vi kan inte misslyckas, vi måste hitta ett sätt att nå målen” i kombination med sin entusiasmerande personlighet, har Beatriz tagit fram nya sätt att ta sig framåt mot målen och lyckats få projektet att leverera resultat på rekordtid, utan att tappa fokus på kvalitet eller långsiktigt perspektiv för Scania. En viktig framgångsfaktor har varit Beatriz mycket proaktiva arbete i att identifiera beslut som skulle komma att behövas och sedan säkrat att projektet fått rätt beslut, på rätt nivå och i rätt tid.

Dela denna sida