Information om hur vi hanterar Covid-19 situationen

Med anledningen av spridningen av Covid-19 vill vi informera om hur vi på Wenell agerar till följd av den pågående situationen. Vi på Wenell följer noga utvecklingen och möter myndigheternas rekommendationer fullt ut. Det viktigaste är att inte smittan sprider sig och att vi alla tar vårt ansvar för det, men också att vi inte stannar upp. Därför kommer vi på Wenell genomföra våra utbildningar både i klassrum och Online.

I enlighet med myndigheternas rekommendationer vidtar vi som arbetsgivare de åtgärder som krävs för att minska smittspridning och hantera en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare och kursdeltagare. Bland annat genom extra noggrann handhygien, hålla avstånd och stanna hemma om vi känner några symptom.

Medarbetare som upplever sjukdomssymptom i form av feber, hosta eller andningsbesvär uppmanas att kontakta sjukvården via telefonnummer 1177 och hålla sig hemma 14 dagar.

På samma sätt uppmanar vi våra kursdeltagare att agera. Har ni symptom ska ni vänta 14 dagar innan ni deltar på någon av våra fysiska kurser. Skulle ni behöva avstå en utbildning på grund av detta kommer vi naturligtvis erbjuda er att gå samma kurs vid ett senare tillfälle, alternativt gå en Onlineutbildning. Kontakta vår Kursadministratör så hjälper vi er att lösa situationen på bästa sätt. E-post: kurs@wenell.se, Telefon: 08-545 700 90

Om du upplever sjukdomssymptom i form av feber, hosta eller andningsbesvär bör du omedelbart kontakta sjukvården via telefonnummer 1177. Det är också 1177 man ringer om man är symptomfri, men tror sig blivit utsatt för en smittorisk de senaste 14 dygnen.

Viktiga saker som alla kan göra:

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
  • Har du nytillkomna symptom på covid-19 som inte går över inom ett dygn bör du kontakta 1177 för att se vad som gäller i den region där du bor för att lämna prov för covid-19, förutsatt att symtomen inte kan förklaras av andra sannolika orsaker så som känd allergi, migrän eller spänningshuvudvärk.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder.
  • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla.
  • Välj ett färdmedel där du kan boka plats eller ett där du kan undvika trängsel.
  • Håll avstånd till andra på bussen, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.

För mer information:

Om du har frågor rörande Wenells hantering av den pågående situation, vänligen kontakta:
Tommy Olin, VD
tommy.olin@wenell.se / 0703-589184

Wenell uppmanar till lugn över situationen och råder alla att följa officiella informationskällor om situationen och undvika ryktesspridning. Har man allmänna frågor om Corona-viruset så kan man ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13.

Andra officiella källor är:

folkhalsomyndigheten.se
1177.se

Dela denna sida