Information om Coronaviruset
till medarbetare och kursdeltagare

Med anledningen av spridningen av coronaviruset vill vi informera om hur vi på Wenell agerar till följd av det pågående utbrottet. Vi på Wenell följer noga utvecklingen och möter myndigheternas rekommendationer fullt ut. Det viktigaste är att inte smittan sprider sig och att vi alla tar sitt ansvar, men det är också viktigt att inte stanna upp. Därför kommer vi på Wenell genomföra våra utbildningar som vanligt.

I enlighet med myndigheternas rekommendationer vidtar vi som arbetsgivare de åtgärder som krävs för att minska smittspridning och hantera en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare och kursdeltagare. Bland annat genom extra noggrann handhygien och att inte hälsa på varandra genom fysisk kontakt.
I enlighet med Folkhälsomyndighetens aktuella information så avråder vi i nuläget alla medarbetare från att resa till områden som klassats som riskområden av UD.

Medarbetare som rest tillbaka från något av de drabbade områdena och upplever sjukdomssymptom i form av feber, hosta eller andningsbesvär uppmanas att kontakta sjukvården via telefonnummer 1177 och hålla sig hemma under de 14 första dygnen efter ankomst.

På samma sätt uppmanar vi våra kursdeltagare att agera. Har ni återvänt från något av de drabbade områdena eller varit i kontakt med någon smittad person bör ni vänta 14 dagar innan ni deltar på någon av våra fysiska kurser. Skulle ni behöva avstå en utbildning på grund av detta kommer vi naturligtvis erbjuda er att gå samma kurs vid ett senare tillfälle.
Kontakta vår Kursadministratör så hjälper vi er att lösa situationen på bästa sätt.
E-post: kurs@wenell.se, Telefon: 08-545 700 90

Om du upplever sjukdomssymptom i form av feber, hosta eller andningsbesvär bör du omedelbart kontakta sjukvården via telefonnummer 1177. Det är också 1177 man ringer om man är symptomfri, men tror sig blivit utsatt för en smittorisk de senaste 14 dygnen.

Det du själv bör tänka på när du vistas i Wenells lokaler är att:

  • Ofta tvätta händerna med tvål och varmt vatten, före måltid och efter ett toalettbesök.
    Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Vid behov, hosta i armvecket eller i en pappersnäsduk, inte i händer eller ut i luften.
  • Undvika att röra ansikte, ögon eller mun på sig själv eller andra.

För mer information:

Om du har frågor rörande Wenells hantering av den pågående situation, vänligen kontakta:
Tommy Olin, VD
tommy.olin@wenell.se / 0703-589184

Wenell uppmanar till lugn över situationen och råder alla att följa officiella informationskällor om situationen och undvika ryktesspridning. Har man allmänna frågor om Corona-viruset så kan man ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13.

Andra officiella källor är:

folkhalsomyndigheten.se
1177.se

Dela denna sida