What´s the point of PowerPoint?

För några veckor sedan hörde jag Percy Barnevik yttra detta med hänvisning till en kollega i GM:s styrelse. Han hade förbjudit användandet av PowerPoint-presentationer i styrelserummet.

Nåväl, den gamla OH-projektorn hade väl också sina brister men visst kan man vid deltagande i konferenser, kurser och kongresser ibland bli ganska trött på dessa oändliga listor med punkter, som mest verkar vara ett stöd för föreläsaren. Vi i Wenell kan i alla lova dig en sak som kursdeltagare och kund. Oavsett vilken kurs du deltar i så kommer du alltid att få med dig genomarbetad dokumentation som du kan notera i under kursen men också återvända till i ditt dagliga arbete. Vi lägger årligen ner en hel del pengar och tid på att ständigt förbättra kursmaterialet. Förutom vår ambition att utveckla pedagogiken. Det är du värd som kund till oss, tycker vi.

Dela denna sida