Viktigt för oss

Ibland känns vardagens problem här hemma plötsligt väldigt marginella. Efter jordbävningskatastrofen i Nepal har vi återigen fått en påminnelse om hur skört livet egentligen är.

År 2008 träffade vi Björn Söderberg som bor i Nepal och där har grundat flera företag, bl.a. Watabaran, Fair Enterprise Network och Websearch. Björn medverkade i vår konferens Arena Projekt 2008 och inspirerade oss att tänka nytt i våra projekt hemma i Sverige.

I anslutning till konferensen diskuterade vi hur Wenell kunde stötta Björns satsningar i Nepal. Detta ledde till att två Wenell konsulter reste till Nepal för att utbilda personalen vid Websearch i modernt projektarbete. Därefter har det fortsatt med privata initiativ från Wenell konsulter. Genom Björns nätverk har vi fått kontakt med bl.a. Tuki Nepal som mycket påtagligt och konkret stöder utvecklingen i byn Jyamrung och barnhemmet ECDC med eldsjälen Pushpa Basnet. Vårt engagemang i Nepal har givit oss såväl vänner i Nepal som en ökad förståelse för villkoren i ett av världens fattigaste länder. Naturligtvis påminner det också oss om att det vi ser som självklart i Sverige inte alls är självklart för alla människor.

När nu mycket av det fantastiska arbete våra vänner i Nepal lagt ner nu plötsligt raserats över en dag med fruktansvärt lidande som följd berör det oss alla mer än vanligt. Vi har bestämt oss för att lämna ett kontantbidrag till verksamheten vid barnhemmet och den insamling som Tuki Nepal nu startat för akut hjälp och återuppbyggnadsarbete. Vad vi vet idag så har det nya huset som verksamheten bedrivs i raserats men lyckligtvis finns ännu inga rapporter om döda eller skadade.

Här kan du läsa mer om läget just nu

Information finns även här.

Vill du ge ett eget bidrag så hittar du kontaktuppgifterna i samma information.

Dela denna sida