Vart är vi på väg?

Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och förstärkas i framtiden.

Exempel på sådana är globaliseringen, den instabila ekonomin, den allt snabbare förändringstakten och den virtuella verkligheten. Som någon sa “Så långsamt som allt går idag, så långsamt kommer det inte att gå i morgon och aldrig mer i framtiden!”

Spelplanen kommer att ändras och vilka är de tydligaste trenderna?

Läs mer i denna artikel på Motivation.se här

Eller ladda ner artikeln som pdf

Dela denna sida