Skräddarsydd projektmodell i racerfart

Avslutade nyligen utvecklingen av en skräddarsydd projektmodell tillsammans med en ny kund och slogs återigen av hur många olika typer av projektlogiker det finns.

De flesta generella projektmodeller kommer ju från en värld av produktutveckling. En uppdelning av projektflödet i faser och grindar kan man ju se i nästan varenda projektmodell. I vissa verksamheter kan det dock kännas som att standardmodeller passar mindre bra. Möjligheter att anpassa modellen, byta vissa termer och begrepp så att verksamheten där modellen skall användas känner igen sig är som jag ser det en viktig möjliggörare för acceptans och ett bra nyttjande.

I en verksamhet som genomför projekt på uppdrag av en extern kund ställs vissa krav på anpassningar. I en verksamhet där osäkerheten är stor och det är svårt att i börja beskriva vilket resultat projektet skall skapa bör man kanske anpassa modellen och inspireras av agila tankesätt med täta och regelbundna leveranser av mindre resultat längs vägen. Wenells projektmodell utgör en grund att utgå ifrån och kan enkelt anpassas för att stödja olika behov.

Hos den nya kunden som verkar som konsulter inom förnybar energi, skapade vi tillsammans en skräddarsydd projektmodell med stöd för både uppdrag, projekt och komplexa projekt under ett par månader i våras. Vissa termer och begrepp byttes från Wenells standardmodell och kopplingar till kundens egna roller, system etc. genomfördes. Standards är bra men anpassningsbarhet och skalbarhet är enligt min erfarenhet ännu viktigare om strävan är att implementera en modell som skall skapa långvarig nytta! Nu börjar en spännande period för att stötta kunden i kompetensutveckling och tillämpning så att denna nytta visar sig. Kul!

Läs mer om vår projektmodell här

Dela denna sida