Otydlighet är projektens fiende nr 1

otydlighet

Att man varken vet syfte eller mål med projektet är naturligtvis inte bra och leder till ett ineffektivt resursutnyttjande. Dessutom riskerar en organisation med ett otydligt ledarskap att medarbetarna upplever en onödig stress i sitt arbete. Tydlighet innebär inte nödvändigtvis att specificera allt i detalj. Vi behöver inte veta allt för att starta ett projekt, men ska vara tydliga med vad vi vet och inte vet, så att projektet kan ta höjd för att reda ut det vi inte vet.

I årets första nummer av Kvalitetsmagasinet har Tommy Olin, VD i Wenell, skrivit en debattartikel på temat.

Läs artikeln här

Dela denna sida