Intresserad av agila arbetssätt?

Under det senaste decenniet har Agila metoder så som SCRUM m.fl. blivit allt vanligare inom systemutvecklingsprojekt. Men är det bara IT-projekt som kan dra nytta av dessa metoder, eller kan alla projekt använda sig av Agila principer?

I början av september genomför vi ”efter-jobbet-träffar” – Träffa Wenell – i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den här gången är temat ”Fungerar agila principer i alla typer av projekt?”. Du träffar Tommy Olin har arbetat med komplex produktutveckling i över 20 år, varav 15 år som projektledare. Han började tidigt använda sig av Agila principer när de traditionella modellerna upplevdes som ett hinder.

Tommy diskuterar några av principerna bakom de Agila metoderna och vad det är som gör att dessa fungerar, eller inte fungerar i olika typer av projekt. Projekt inom alla områden och branscher kan använda sig av Agila principer, inte bara IT-projekt. Exempel från olika branscher illustreras.

Seminarierna är kostnadsfria. Av praktiska skäl kan vi inte ta emot mer 50 deltagare på varje träff, men det finns fortfarande platser kvar. 2 september i Stockholm, 5 sept. i Malmö och 9 sept. i Göteborg. Välkommen!

Läs mer här

Anmäl dig här

Dela denna sida