Har man någon nytta av en kurs?

Många lägger en hel del tid på att delta i olika kurser och kompetensutvecklingsaktiviteter. Samtidigt så ställs fler och fler frågor om den verkliga nyttan av olika kurser. De studier man bl.a. hänvisar till säger att endast 15 % av alla som deltar i utbildning använder något av det som de lärt sig i sitt jobb.

I Wenell har vi alltid varit intresserade av vilka effekter som våra insatser ger. Vi gör regelbundet utvärderingar av våra kurser och deras nytta genom att fråga våra kursdeltagare detta en längre tid efter att de deltog. Inte bara vid kursens slut, som många andra gör, utan 1-3 år efter kursen när man verkligen kan bedöma nyttan av kursen i vardagen.

I vår senaste undersökning svarade 383 deltagare på våra frågor. Dessa har deltagit i vår projektledarutbildning Praktisk projektledning under perioden 2010-2012. Svaren bekräftade att hos oss är det betydligt fler än 15 % som använder det vi förmedlar. Här är några av svaren:

  • 99 % upplever att de haft nytta av utbildningen, 69 % att de haft stor eller mycket stor nytta
  • 94 % upplever att deras organisation haft nytta av deras deltagande
  • 99 % skulle rekommendera kursen till en kollega eller bekant

Slutsatsen är att det inte finns något generellt svar på frågan i rubriken. Men hos oss i Wenell kan du vara säker på att du får användning för det du lär dig, redan första dagen efter kursen och över lång tid!

Dela denna sida