Fallgropar i coachande ledarskap

Många chefer tror att de ägnar sig åt mer återkoppling än de faktiskt gör. I en tvåårig studie av Simon Elvnäs på KTH ägnade cheferna endast 0-2 % av sin tid till feedback men de trodde sig göra det 40 % av arbetstiden. 50 procent av den tid som beteendeanalyserades klassificerades som socialt agerande, 40 procent var instruerande och 8-10 procent berättade de om sin egen prestation.

Här finns alltså två fallgropar för att tillämpa coachande ledarskap. Dels att uppföljningen saknas, eftersom den är helt avgörande för att coaching ska fungera. Dels den felaktiga bedömningen av det egna agerandet, ett slags bristande självinsikt.

Cheferna i denna studie ändrade delvis sitt agerande genom att själva få feedback i form av cirkeldiagram på vad de gjorde. Och det är ett utmärkt sätt att utvecklas som ledare, att skaffa sig systematisk feedback på det egna arbetsledandet. Det har också visat sig viktigt att finslipa sina färdigheter så att exempelvis den feedback som ges är av hög kvalitet så att den verlkligen får den avsedda effekten, nämligen ökad motivation och prestation.

Läs mer här

Läs mer om vår utbildning Att coacha och motivera som ledare

Dela denna sida