Drömmen om den perfekta projektbeställaren – del 2

I många företag har projektbeställarna och styrgrupperna viktiga roller men tyvärr som jag tidigare beskrivit ganska negligerade roller.

Individerna och grupperna har så mycket annat att göra så det påverkar deras förmåga. Många projektledare vittnar om detaljorienterade diskussioner, ofta kring historien snarare än affärsmässiga beslut och projektets inriktning i stort för framtiden. Projektledare säger att de ofta går från möten utan att ha fått beslut och med ytterligare saker att utreda, gärna på detaljnivå.

I de företag jag jobbat med som har lyckats åstadkomma en förändring till det bättre så har man jobbat med hela ledningsgruppen/grupperna kring styrgrupps och beställararbetet som en organisationsförbättring. Vi har använt konkreta projekt från deras vardag som exempel och belyst vad konsekvenserna blev av det tidigare agerandet. Kopplat till insatsen har det också funnits en period om 3 månader där lärdomarna har omsatts i praktiken följt av en avslutande diskussion. Resultaten har varit enastående och berättelserna kring förändringen av både projektbeställare och projektledare starka. Det häftigaste för min del har varit att projektbeställarna och styrgrupperna säger att de nu lägger mindre tid men får ut mycket mer. Sedan gäller det förstås att förbättringen underhålls och där verkar det som PMO´s (Project Management Offices) är ett bra sätt att få detta att fortsätta fungera över tid.

Känner du igen dig i de negativa beställarbeteenden jag beskriver? Har du varit med om någon liknande förbättringsinsats och hur har den fungerat?

Dela denna sida