Wenell i Malmö träffar Ekonomichefsnätverket i Skåne

Nätverket, som vänder sig till ledande ekonomichefer i Skåne och Blekinge och sponsras av Nordea, Mannheimer Swartling och KPMG, träffas för att få nya impulser genom föredrag om aktuella ämnen, erfarenhetsutbyte med andra ekonomichefer och avkopplande samvaro.

Vid mötet den 19 september stod ”Utvecklingsbehov beträffande budgetprocessen” och ”Projektledning och -styrning” på agendan. Margaretha Håkansson och Leif Dagsberg från Wenells Malmö-kontor beskrev framgångsrik multiprojektstyrning och hur vi kan hantera projektportföljen för att uppnå maximalt portföljvärde, balans och tydlig koppling till affärsstrategierna (och därmed också till budgetprocessen). Intressanta och tankeväckande diskussioner om bl.a. effektmål och projektmål, men också hur och när ekonomifunktionen blir inblandade i projekt.

Dela denna sida