Vad händer om du frågar?

Frågor är det skarpaste verktyg vi har när det gäller problemlösning. Samtidigt märker vi att det är ett område där ledare har mycket att lära.

Kanske är det vår mänskliga natur som ställer till det för oss – vi vill undvika obehag och tar gärna genvägar för att hitta en trygg hamn, i det här fallet en lösning. Det är jobbigt, ibland på gränsen till obehagligt att sitta i ett samtal eller i ett möte som du inte vet var det ska ta vägen – om du ställer en fråga till. Ställer du däremot en hypotes eller ger färdiga alternativ känner du dig direkt lite tryggare. Gör någon ett uttalande som är lösningsinriktat är du sannolikt där och hänger på och ser till få en överenskommelse till stånd – även om det är en glättig kompromiss utan förutsättningar att lyckas på längre sikt. Det är så skönt att få ett slut på obehaget att även en lösning på ett helt annat problem kan duga.

En eloge till alla kursdeltagare som med uthållighet tränat på att ställa öppna frågor, fråga en gång till och klargöra problem så att lösningarna sedan blir relevanta och långsiktigt hållbara. Att fråga är ett viktigt ledarbeteende som kan användas i många olika sammanhang och syften. Att verkligen lyssna är ett annat – värt att återkomma till.

Dela denna sida