Uppsatspriset 2020: Finalister

Svenska ProjektAkademien har presenterat årets finalister till Uppsatspriset 2020. Åtta uppsatser från sju olika lärosäten skickades in, och juryn har lyft fram två finalister. Svenska ProjektAkademien berättar att det har varit väldigt svårt att välja ut finalister då det varit väldigt hög kvalité på alla bidrag. Vinnaren kommer att presenteras vid Akademiens årssammankomst.

Nedan finns information om årets finalister men för att läsa mer, kolla Svenska ProjektAkademiens hemsida.

Sara Lundgren och Tove Lundqvist, Linköpings Universitet

Mystiken kring överlämningen i den agila projektmodellen. Den agila projektmodellen har under de senaste två decennierna vuxit fram som en utmanare till den traditionella vattenfallsmodellen. En av de stora skillnaderna är att i det agila arbetssättet involveras kunden kontinuerligt. Frågan är då vad som händer med överlämningen av den sista versionen av produkten, när utvecklingen är färdig? Detta studeras genom en flerfallstudie inom banksektorn, där storbanker och nischbanker undersöks.
Text från Svenska ProjektAkademien.

Charlott Kapic, Kungl Tekniska Högskolan

Managing the agile scalability to implement agile project portfolio management. To deal with external changes, organizations are increasingly focusing on agility as a way to gain new forms of competitive advantage. The benefits of agile methods at the team level has inspired the use of agile practices at a larger scale, all the way up to the portfolio level. Project portfolio management (PPM) connects the strategy of the organization with the distribution of resources across projects in the portfolio. There is little empirical evidence on the agile methods performed in PPM, thus of interest to study. Due to the high complexity at the portfolio level, it becomes increasingly difficult to scale agile methods.
Text från Svenska ProjektAkademien.

Dela denna sida