Svenska Projektakademiens uppsatspris – Finalister 2018 utsedda

Till Svenska ProjektAkademiens årliga uppsatstävling har inför 2018 års pris inkommit nio uppsatser från inte mindre än sex olika lärosäten. Det gör tävlingsjuryns arbete spännande och lärorikt, men också svårt då uppsatserna samtliga är av hög kvalitet.

Juryn har dock enats om att välja ut fyra av uppsatserna till en finalomgång, där de läses och värderas av både forskningsutskottets ledamöter och ytterligare andra akademiledamöter. Vinnaren presenteras vid Akademiens årssammankomst den 11 april. De uppsatser det handlar om är de följande, utan någon inbördes ordning:

Vägen till projektledarrollen: En kvalitativ studie om projektledares väg till projektledarrollen
Sandra Björlin och Emma Troedsson Rundqvist, Handelshögskolan vid Karlstad Universitet

Digitilized communication within Megaprojects: Utilizing information technology to improve communication and information
Ludvig Rogberg och Joakim Wretskog, Kungl Tekniska Högskolan

Hållbarhet och miljömanagement I projektledarrollen
Sofia Widengren, Uppsala Universitet

Varning för scope creep: Okontrollerade ändringar i projekt ur den externa projektledarens perspektiv
Viktoria Nacsa och Sandra Wennesjö, Handelshögskolan vid Umeå Universitet (USBE)

Du hittar samtliga uppsatser och mer information här http://www.projektakademien.se/pa/?p=3306

Vilken är din favorit?

För forskningsutskottet
Mats Ragnarsson, Wenell Management AB

Dela denna sida