Svenska Projektakademiens uppsatspris 2018 går till

Viktoria Nacsa och Sandra Wennesjö vid Umeå Universitet

För uppsatsen: Varning för scope creep: Okontrollerade ändringar i projekt ur den externa projektledarens perspektiv.

Uppsatsen tar sig an ett klassiskt projektledningsproblem från en delvis ny vinkel; hur fenomenet upplevs av projektledare i termer av stress och hur stress kan hanteras. Man grundar analysen i en mycket gedigen teoretisk genomgång av fenomenet som sådan och kring hur stress och coping kan studeras i anslutning till detta. Genomgående en mycket reflexiv, teoretiskt gedigen, metodologiskt stringent, praktiknära och ambitiös studie av absolut högsta akademiska klass!

Priset delades ut på Projektakademiens årssammankomst där Viktoria och Sandra presenterade deras arbete och resultat med stort intresse från ledamöterna.

Efter presentationen följde en jamsession i mindre grupper kring temat scope creep. En slutsats av dialogen är att termen scope creep används lite slarvigt och att pristagarnas definition är klargörande ”En ändring, i form av en utökning av projektets omfattning som sker utan att kostnader, tids och kvalitetsmål anpassas därefter”.

Här kan du läsa mer om vinnarnas uppsats och en mer utförlig motivering till vinsten. Du kan också ladda ned uppsatsen. Du kan också se vilka övriga finalister var och ladda ned deras uppsatser.

Uppsatspriset 2018: Vinnarna

För Projektakademiens forskningsutskott

Mats Ragnarsson Wenell Management

Dela denna sida