Rättvis arbetsfördelning i projekt?

Vad är egentligen en rättvis arbetsfördelning?

Jag talade nyligen med en projektledare som först fördelat arbetsuppgifterna jämnt över medarbetarna. Det funkade ganska bra, men i gruppen fanns en verkligt ”hungrig” person, A, som verkligen vill hugga i, ta sig an nya uppgifter för att lära mm. En annan projektmedarbetare, B, var inte så snabb och tog det helst ganska lugnt. Projektledaren diskuterade fördelningen med de båda och överförde därefter arbetsuppgifter från B till A. Båda parter var nöjda och arbetet blev klart snabbare än planerat.

Jag tycker situationen visar på ett intressant dilemma i projektledarrollen: för att gruppen ska fungera måste medlemmarna uppfatta att alla bidrar och ingen åker snålskjuts på andras bekostnad. Det gäller att peppa och motivera samtliga medlemmar i projektgruppen, även de som kanske inte är högpresterande. Samtidigt måste projektledaren ha en klarsyn och acceptera att alla medarbetare har olika kunskaper, talanger, motivation och personlighet.

Den bästa arbetsfördelningen kanske inte är den som vid första betraktelse är den som verkar vara mest rättvis.

Dela denna sida