Stolthet, stark värdegrund, öppenhet, delaktighet

Igår var det dags för den tredje träffen i Projektnäring – mötesplatsen för projektproffs! Denna gång var temat Årets projektledare.

Marie Reinicke, som fick utnämningen 2011, presenterade tillsammans med två av de nominerade Jonas Ekberg och Yashar Moradbakhti, och alla delade med sig av sina erfarenheter som projektledare. Erfarenheter som kom från vitt skilda projekt som att genomföra World Scout Jamboree 2011 (Marie) till att utveckla ett nytt dataspel, Bad Company 2 och Battlefield 3, (Yashar) eller att ta fram en ny webportal för landstingen, Vården på webben, (Jonas).

Trots olikheten mellan projekten så var det slående att det fanns så många gemensamma nämnare i ledarskapet och sättet att nå framgång i projekten. Några exempel:

  • Bygg ditt ledarskap på en stark värdegrund och låt en tydlig vision vara vägvisare för alla inblandade
  • Få alla i projektet att känna en stolthet för sin del i arbetet och för att tillsammans åstadkomma viktiga resultat
  • Skapa öppenhet och delaktighet för att engagera
  • Uppmuntra individer genom kontinuerlig feedback – säg tack!
  • Driv projektet mot tydliga milstolpar och fokusera på leveranser för att vidmakthålla fokus och energi i projektet
  • Uppmärksamma och fira framgångar, låt alla dela glädjen

Frida Nilsson från Motivation.se var där och skrev lite om sina intryck från träffen, som du kan läsa här.

Nästa träff i Projektnäring äger rum den 3 maj. På denna träff kommer skådespelaren Stefan Sauk och filmproducenten Staffan Ehde att ge dig ny inblick i hur du kan bli bättre på att övertyga och beröra din omgivning. Anmäl dig redan nu på www.projektnaring.se

Dela denna sida