Motivationen går ner i projektgruppen – vad gör jag?

I denna video tar Maria Forsgren upp en av de frågor vi ofta stöter på i våra utbildningar – gruppens motivation sviktar, energin går ner – vad gör jag då som projektledare?

Personligen tycker jag det är intressant, man känner igen sig i några av det fällor som Maria räknar upp. Att reaktivt:

  • Ställa hårdare krav
  • Försöka peppa projektgruppen
  • Själv ta på sig arbetsuppgifter och ”hugga i” för att skapa driv

Känner du igen i videon? Låt oss veta vad du tycker genom att kommentera, så utvecklar vi frågan ytterligare.

Videon i klartext

Vad gör jag som projektledare om jag börjar tvivla? Motivationen har gått ned, det finns tvivel, osv. Det är en ganska vanlig situation i projekten, för någon gång kommer dem? Vad är dina första två, tre tankar om det här?

Först tror jag det är vanligt att agera utifrån magkänsla eller impulser, och då hamnar vi i en del vanliga fällor. Kanske blir vi osäkra själva, börjar med att pressa, ställa krav, eller tydliggöra förväntningar. Kanske vill vi ingjuta positiv energi genom att peppa t om och anordna team-building aktiviteter för att öka den här positiva känslan i gruppen. I värsta fall kanske vi tycker det känns obehagligt, att vi försöker undvika situationen, att vi borrar ned oss i ett operativt arbete, för att hjälpa gruppen på traven på det sättet istället.

Vad är alternativen då? Om jag vill undvika de här fällorna hur skall jag göra då?

Ja, först av allt så skulle jag — i den bästa av världar gör du dig själv tillgänglig som ledare. Du undersöker mer vad handlar det här om, vad är det som gör att folk tvivlar? Och vad är det som ligger bakom det här tappet i motivation som du beskriver Och intressera dig gärna för medarbetare, för individer, eftersom alla kan ha olika hinder som står framför dem i det här läget.

Så du kan känna att på gruppnivå har motivationen gått ned, men det kan vara helt olika drivkrafter mellan de olika individerna.

Ja, just det. Tänk om nån har bekymmer med dig som ledare och inte tycker att er samverkan fungerar, medan någon annan t ex står inför väldigt knepiga arbetsuppgifter, komplexa saker som man kanske känner sig… som man inte vet hur man skall angripa, och som därför kanske känner sig lite modfälld.

Hur gör man då för att bryta det negativa mönstret och vända det till något positivt?

Ja, när du har den här informationen, så, ja, dels kan det ju vara viktigt att fundera hur du själv reagerar som ledare. Vad händer med dig när du lyssnar på det här? Och sen, i nästa steg, börja agera. Då betyder inte det att det är du som ledare som behöver komma med lösningarna, utan att du involverar gruppen även här då i problemlösningrunt de angelägna områden som har kommit fram.

Vad händer då när man låter gruppen gå in och lösa uppgiften?

Ja, dels är det ju faktiskt de mest lämpade som får lösa uppgiften. De får jobba med det då. De får använda sin kompetens på det här området. Förhopppningsvis får de erfarenhet också av att lyckas lösa angelägna projekt i det här projektet , som gör att gruppen kommer samman och känner sig nöjda med sitt sätt att hantera situationen, och därmed utvecklas också.

Dela denna sida