Maria Forss är Årets Projektledare 2012!

På Projektnäring idag utsågs Maria Forss till Årets Projektledare 2012 av Svenska ProjektAkademien.

Akademiens motivering är:

Maria Forss tilldelas i dag av Svenska ProjektAkademien utmärkelsen Årets Projektledare 2012. Detta för sin ledning av ett mycket framgångsrikt svenskt utvecklingsprojekt där ett nytt läkemedel tagits fram till en unikt låg kostnad. Marias mycket kompetenta ledning av ett komplext projekt i en virtuell organisation har lett till den första innovationen på 50 år för behandling av binjuresbarksvikt (Addisons sjukdom).

Maria Forss har fått utmärkelsen för sin framgångsrika ledning av läkemedelsutveckling i en ren virtuell struktur och organisation. Under fyra år har hon tagit projektet från kliniska tester till registrering, lansering och försäljning av bolaget i november 2011. Hennes ledarstil har varit personlig och präglats av nytänkande, samtidigt har hon visat prov på mycket stort engagemang och uthållighet. Hennes kompetens och förmåga att sätta sig in i alla projektets olika delar har varit viktigt för projektets framgång genom att hon därmed vunnit respekt hos ägare, innovatörer, läkare, patientorganisationer, leverantörer och olika samarbetspartners.

Maria Forss har lyckats formulera styrande gemensamma mål som hon också effektivt kommunicerat ut till projektets alla deltagare – ett fyrtiotal intressenter – trots komplexiteten som en virtuell organisation innebär. Projektresultatet (läkemedlet Plenadren®) förväntas ge stor medicinsk nytta till de som lider av binjurebarkssvikt och en mycket god ekonomisk avkastning till ägarna. Resultatet visar att den virtuella organisationsformen i kombination med en stark, uthållig och personlig projektledning är ett mycket effektivt sätt att utveckla läkemedel på 2010-talet.”

Läs mer om Svenska ProjektAkademien här

Dela denna sida