Väljer du projektnamn lika noggrant som du väljer namn till dina barn?

I brist på andra kreativa projektnamnsförslag förekommer det att projekten tar dagens namnsdagsnamn (oftast kvinnonamn) som projektnamn. Utvecklar projektet t ex ett nytt system så ärver systemet inte helt sällan projektets namn efter projektets slut.

Det gäller därför att tänka långsiktigt! Ditt projektnamn kanske blir kvar under många år. NASA-chefen Abe Silverstein lär ha sagt att han valde programnamnet ”Apollo” lika noggrant såsom han valde namn till sina barn. ”Apollo” fann han i den grekiska mytologin. Jag gick igenom en lika omfattande process när min dotter skulle födas. Jag läste jag hela namnboken från pärm till pärm och utifrån en kortlista vaskade vi sedan fram det absolut bästa. Vi valde ”Freja” från den nordiska mytologin.

Ibland är projektet hemligt och projektnamnet bör helst inte yppa något om syftet med projektet. T ex ”The Manhattan project” som utvecklade atombomben i USA på 40-talet tog sitt projektnamn utifrån var projektets huvudkontor var beläget (ursprungliga projektnamnet var” The Manhattan Engineer District”).

Har du ett internationellt projekt gäller det att dubbelkolla namnet mot samtliga berörda språk innan de lanseras. ”Nothing sucks like Electrolux” använde Electrolux på 60-talet som slogan då man skulle sälja damsugare i Storbritannien och USA. Det sägs ha varit en direktöversättning från svenska. Jag råkade själv ut för detta för några år sedan. ”Det låter oanständigt” var en kommentar från den norska kundundersökningen i samband med att vi testade ett nytt varumärke. I projektet var vi snubblande nära på väg att välja ett produktnamn som på lokalt språk mycket väl kunde tolkas som ett manligt könsorgan. Det kunde ha slutat illa!

I vissa organisationer har man bestämt vad projekten skall heta i förväg utifrån t ex organisations- eller produkthierarkier. Det blir då lätt kryptiska förkortningar, ofta med många ”P”. Att jobba i projektet PP32XZ kanske inte verkar särskilt inspirerande? Kanske är det bättre att sikta på något utmanande projektnamn såsom ”K2”, ”Everest” eller så? I nobelpristagaren Daniel Kahnemans bok, ”Tänka snabbt – tänka långsamt” hänvisar Kahneman till en studie som visar att bolag på börsen som har krångliga namn värderas relativt lägre jämfört med bolag med mer lättartikulerade namn.

Projektnamnet har kanske större betydelse än vi tror? Namnet marknadsför ju projektet! Absolut bäst är att finna ett projektnamn som både motiverar, inspirerar och tydliggör projektets syfte, mål eller omfattning. Lägg därför gärna tid på att finna ett bra projektnamn!

Dela denna sida