Vad gjorde Maria Forss till Årets projektledare 2012?

Vad var det absolut viktigaste du gjorde som ledare? Det var det vi satt och väntade på när Maria höll sin presentation på Projektnäring igår.

Så här uppfattade jag Maria:

  1. Tydliga ansvarsområden – kommunicera om uppgiften och varför den är viktig för helheten.
  2. Sanna deadlines och frekventa uppföljningar – kontakt minst veckovis men gärna dagligen.
  3. Kompetens inom projektets olika områden – läsa in sig för att förtjäna förtroende och ställa rätt frågor.
  4. Individuell styrning – att ta reda på vad som motiverar varje medarbetare och anpassa sitt ledarskap efter detta.

Slutligen beskrev Maria att det var hennes engagemang som i stor utsträckning hade gjort att medarbetarna levererade och att projektet lyckades. Jag tror att Maria har rätt och det Maria gjorde var att omsätta sitt engagemang i värdeskapande beteenden. Detta hände inte av sig själv utan med väl utvecklade färdigheter inom ledarskap som Maria med all säkerhet har!

Grattis Maria!

Dela denna sida