Uppdaterad dokumentmall

Nu har vi uppdaterat vår populära Excel-mall för projektdokumentation. Mallen är en kombination av Projektbeställning och Projektets operativa plan, vilket innebär att man samlar all projektdokumentation i ett och samma dokument där de olika delarna ligger i separata flikar.

Nyheter i version B1.2 är bl.a.:

  • Dynamiska celler: vilket innebär att cellen anpassar sig och blir större om man behöver mer textutrymme än vad som finns från början.
  • Allmänna projektinformationen enbart i beställningsfliken. För att möjliggöra dynamiska celler.
  • Flikarnas ordning: följer nu flödet i projektarbetet (och kursen Praktisk Projektledning) på ett bättre sätt.
  • Strukturbilderna: har nu samma exempel som i kurslitteraturen för att få en bättre igenkänningseffekt.
  • Kommunikationsmatrisen: har tagits bort, eftersom den knappt användes och var ett arv från en tid då vi inte ständigt var uppkopplade mot allt och alla.
  • ”Klar”-kolumnen i Gantt/MS: har tagits bort eftersom vi får den informationen via ”Status”-kolumnen.
  • Flikarna Risk1 och Risk2: har bytt namn till Risker respektive Åtgärder.
  • Att-Göra-lista: är tillagd som en egen flik.
  • Beslutsloggen: hanterar ej ärenden längre eftersom dessa nu ligger i en egen flik.

Välkommen att hämta ner mallen från vår hemsida här

Dela denna sida