Svårigheten att fatta rationella beslut – Intervju från Träffa Wenell Stockholm

I denna intervju möter vi Annika Strömsten, leg. psykolog/seniorkonsult, som ger en inblick i svårigheten att fatta rationella beslut och vad vi kan göra åt det. Intervjun startar då vi stjäl några minuter av Annika mellan de olika föreläsnings- och diskussionspassen.

Skall du på Träffa Wenell GÖTEBORG den 5 februari eller Träffa Wenell MALMÖ den 6 februari? Då får du en försmak av diskussionen här.

Dela denna sida