Skillnaden mellan knäckta och kläckta idéer

I fredags genomfördes vårens sista träff i Projektnäring.

Den här gången var temat ”Framgångsrika projekt kräver misslyckade projekt” och vi fick ta del av spännande presentationer av Magnus MackAldener och Pelle Törnberg. Magnus, till vardags verksam inom Scania, resonerade kring hur man som ledare bör agera för att stimulera kreativitet i sin omgivning. Hans modell för Creativeship manade verkligen till eftertanke om hur man bör agera för att undvika att hamna i det omvända – att för tidigt förkasta nya idéer och initiativ.

Pelle Törnberg, delade med sig av sina personliga reflexioner kring ledarskap som han under en lång, framgångsrik tid som företagsledare utvecklat. Tydlighet, rak kommunikation, agera känslomässigt, diskutera misslyckanden öppet, ta bort utvecklingssamtal (ge löpande feedback i stället!) var några av hans framgångsrecept.

Frida Nilsson från Motivation.se var där. Läs hennes referat här

Dela denna sida