Projekt utan metodik – är bara ett ord

”Jag trodde att jag hade jobbat i projekt men nu inser jag att det bara var ett ord!”

Tyvärr är det en sanning jag får höra alltför ofta från de projektledare jag möter. Projekt som ord är flitigt använd, frågan är om det används flitigare än själva metodiken? Det vore synd om så är fallet. Av flera skäl. Dels för att metodiken verkligen behövs för att kunna hantera projektets strategiska och operativa vardag. Dels för att en organisation som kallar saker för projekt, utan att projektets osäkerhet och komplexitet finns med, tenderar att skämma bort projektbeställare och styrgruppsledamöter. Deras roll är relativt okomplicerad i sammanhanget. Till stor nackdel för den projektledare, i samma organisation, som verkligen har ett projekt som kräver stöd. Det projektet uppfattas då lätt som byråkratiskt och stökigt. Det gäller alltså att vara försiktig med att använda ordet projekt för det som är strukturerat linjearbete eller uppdrag. Desto generösare kan vi istället vara med att använda projektmetodiken. Inte bara i projekt – utan även till uppdrag och uppgifter med hög osäkerhet men lägre komplexitet och samverkansbehov än projekt.

Dela denna sida