Leder du på distans?

Vi i Wenell driver löpande en dialog med aktuell forskning inom vårt område på universitet och högskolor. Liksom även ett aktivt samarbete med Svenska Projektakademien, där vår konsult Mats Ragnarsson är en av ledamöterna.

I dagarna har Alfred Park och Luminita Popescu publicerat sin uppsats om ”E-leadership for project managers”, vid Jönköping International Business School. I sin forskning har de intervjuat totalt 7 erfarna projektledare och genomfört en undersökning där 32 projektmedarbetare i virtuella team från i 11 olika länder ingick, om villkor och framgångsfaktorer i en situation där man leder medarbetare på distans i sitt projekt. Arbetar med som ledare på samma sätt som när man har ”fysisk” närhet till sina medarbetare eller vad måste man förändra i sitt beteende?

Mats har från vår sida hjälpt till med kontakter till projektledare som jobbar i internationell miljö och fungerat som bollplank kring forskningsfrågeställningen.

I rapporten ger de ett antal praktiska tips och rekommendationer till dig som leder projekt med virtuella team. Några av deras rekommendationer är:

  • Försök lära känna var och en av medlemmarna i teamet individuellt för att kunna ge personlig och effektiv feedback under projektet genomförande.
  • Skapa gemensamma riktlinjer för den formella kommunikationen i projektet.
  • Om det är möjligt försök bygga upp relationer i teamet före projektstart för att lägga en grund till förtroende för varandra.
  • Balansera mellan tacksamhet och generositet. Uppmärksamma medarbetare efter vad de faktiskt gör.

Läs mer i den spännande rapporten här

Dela denna sida