Kreativitet i projekt – bra eller dåligt?

”Innovation” och ”kreativitet” är ord som ligger i tiden. Företag och organisationer talar gärna om dessa begrepp som nyckelfaktorer för att lyckas med ett projekt. Men när det väl kommer till kritan så är det inte ovanligt att kreativa idéer snarast betraktas som ett störningsmoment. Inte för att den rätta viljan saknas – utan för att projekt också ställer krav på att leverera i tid och att följa uppsatta mål. Frågan är – hur uppnår man rätt balans mellan kreativitet och leveransfokus? Och vad krävs av projektledaren för att upprätthålla den balansen?

I en artikel resonerar vår konsult Anders Cöster kring dessa frågor och ger dig samtidigt några tips för hur du som projektledare ska lyckas med avvägningen mellan att uppmuntra nya idéer och samtidigt behålla ett starkt leveransfokus i projektet. Artikeln publicerades idag på ledarskapssajten www.motivation.se

Läs den här

Dela denna sida