IRNOP – en mötesplats för internationell projektforskning

IRNOP är ett av de mest intressanta nätverken internationellt vad gäller forskning kring projektformen tycker vi i Wenell.

IRNOP står för International Research Network on Organizing by Projects. 2013 arrangeras IRNOP-konferensen för 11.e gången, den 17-19 juni i Oslo och årets arrangör är BI Handelshögskolan – en av Europas ledande handelshögskolor och en av de skolor som har mest omfattande verksamhet inom projektledningsområdet. På konferensen kommer närmare 80 vetenskapliga studier inom området portföljhantering, programledning och projektledning att presenteras. Deltagare kommer från hela världen. Även om det framförallt är för en vetenskaplig publik är konferensen av stort intresse för praktiker. Mer information finner du på konferensens hemsida här

Från Wenell deltar i år Mats Ragnarsson och Jan Öhman. Genom ett aktivt deltagande i denna typ av internationella nätverk håller vi oss uppdaterade på de senaste rönen inom vårt område samtidigt som vi är med och påverkar den framtida utvecklingen.

Vid frågor om konferensen, kontakta Professor Jonas Söderlund vid BI Handelshögskolan, som är ansvarig för årets konferens.

Dela denna sida