Framgångsrik projektledning med finsk ”Sisu”?

Vi ställer oss ständigt frågan: Vad ska vi göra för att lyckas och bli framgångsrika? Recepten haglar över oss, så även i projektsammanhang. Oftast studeras de misslyckade projekten och i många fall dyker rätt elementära framgångskoncept upp.

I tron att det finns ett magiskt dunderrecept saluförs ”modernare” begrepp t ex agilt, lean eller kan-ban. Gräver vi djupare upptäcker vi att dessa teorier endast är nya förpackningar av gamla sanningar. Detta vet de flesta, men vi vill ju så gärna hitta en ny lösning på våra utmaningar…

Hårt arbete, fokus och lite jävlaranamma brukar funka bra tycker jag. Eller helt enkelt om vi lånar från finskan satsa på ”sisu” (enligt Wikipedia är sisu = kampvilja, envis uthållighet, ilska, att aldrig ge upp). Sisu sägs ibland vara typiskt för det finska folklynnet.

Så lyssna upp mina damer och herrar. Jag lanserar härmed ”Sisu-metoden”. Misstolka mig inte, jag menar inte att vi som projektledare ska gå omkring och vara förbannade jämt, men lite mer envishet, kampvilja och uthållighet mår nog det svenska lynnet bra av att ta del av.

Om Ni nu vill praktisera sisumetoden så vill jag att vi även kryddar och fyller ut metoden med några allmänt kända framgångsfaktorer för projekt:

1) Tydliga mål: Alla i projektet bör förstå vilket resultat projektet ska leverera och varför. Vi som projektledare har ett ansvar för att säkerställa att effektmålen är uttryckta, accepterade, mätbara, realistiska och tidssatta. Projektmålen som projektgruppen arbetar fram utifrån effektmålen skall vara så tydliga att de kan ”checkas av” i slutet av projektet.

2) Tydliga roller: Detta är en utmaning då projekt per definition har en hög grad av osäkerhet och rollerna inte alltid är glasklara även om en projektmodell finns implementerad i organisationen. I zonerna av otydlighet finns även möjligheter då du som projektledare proaktivt kan ”ta kommando”.

3) Effektiv kommunikation:  Verktygen fokuserar på intressentanalysen och kommunikationsplanen men sannolikt är din relationskompetens mest avgörande för en lyckad kommunikation. D.v.s. din förmåga att med stora öron lyssna och kunna ge rikligt med feed-back till din projektgrupp och omgivning!

Så med lite finsk sisu, tydliga roller och mål samt en effektiv kommunikation kommer ditt projekt bli framgångsrikt… garanterat!

Dela denna sida